כותרת
> C;
1/1

Organizational Role Analysis

Role analysis, מתודולוגיה ייחודית שפותחה על בסיס גישת יחסי קבוצות במסורת מכון "טביסטוק" (Tavistock). מתודולוגיה זו נועדה לסייע לאנשים בארגון לבחון את דרך התנהלותם בתפקיד שהם לוקחים, בהקשר ליחידת הניהול שלהם, להיסטוריה האישית שלהם ולארגון בו הם עובדים. גישה זו מאפשרת להתבונן על הנטייה ההתנהגותית הטבעית של המנהל ולבחון ביסודיות עד כמה נטיות אלה משרתות את התפקיד והארגון ועד כמה נטיות אלה מהוות מגבלה ל"לקיחת" התפקיד ולהבאת ערך מקסימאלי לארגון.

יישום המתודולוגיה יכול לבוא לידי ביטוי בכמה אופנויות:

ייעוץ אישי – חקירת תפקיד בייעוץ אישי מאפשרת בחינה של אופן "לקיחת התפקיד" על בסיס היסטוריה אישית, הכוללת תפקיד פורמאלי ובלתי פורמאלי ביחידה הארגונית הראשונה – המשפחה - והאופן בו לקיחת תפקיד זה באה לידי ביטוי בארגונים שונים לאורך החיים המקצועיים. כך למשל, במסגרת זו ניתן לעסוק בתכנים הקשורים לקשר עם סמכות, לתחרותיות ומנהיגות.

סדנת role analysis צוותית – בסדנה זו בוחנים את חלוקת התפקידים בין חברי הצוות, לפי יכולות ונטייה אישית מחד (כפי שעולה בשימוש במתודולוגית role analysis) ולפי המשימה המרכזית של הצוות מאידך.

כך, נעשית בחינה של מידת ההתאמה בין חלוקת התפקידים הפורמלית לבין חלוקת התפקידים הבלתי פורמאלית, הנשענת פעמים רבות על נטיות ויכולות אישיות וכן בחינת הבנה זו לשם העלאת ערך היחידה.

סדנת role analysis שאינה במסגרת הארגון – בסדנה זו, בתוך מסגרת קבוצתית בטוחה ומעמיקה, המהווה מיקרוקוסמוס של המציאות החיצונית, עובר כל משתתף תהליך משמעותי של חקירת התפקיד שהוא לוקח בארגון ובחייו האישיים תוך בחינת האזורים בהם תפקידים אלה חופפים או נפרדים והאזורים בהם מתקיימת תרומה הדדית בין התפקידים אלו. בסדנה זו מתאפשרת הזדמנות לעמוד מול מצבים של קבלת סמכות, תחרותיות, האתגר שבמנהיגות ועוד פרמטרים הקשורים להתנהלות בארגון.

השימוש במתודולוגית role analysis מאפשר התבוננות אישית ומעמיקה על לקיחת התפקיד. המתודולוגיה מאפשרת למידה אישית מתוך חקירת הממשק שבין האדם לעצמו וכן בין האדם לשותפיו ביחידות הארגוניות אליהן הוא משתייך, במסגרת חייו המקצועיים והאישיים. מתודולוגיה זו מאפשרת למידה משמעותית ואפקטיבית בזמן קצר ומהווה פתח להתפתחות וצמיחה, בחיי הארגון ובחיים הפרטיים.

> חזרה לדף הבית

עוצב ונבנה ע"י יאלו עיצוב ובניית אתרים